www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część I

chilli 13 sierpnia 2012 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część I

Urząd Patentowy RP powstał na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 13 grudnia 1918 roku o Urzędzie Patentowym, tuż po zakończeniu I Wojny Światowej. Z kolei pierwszego patentu udzielono 24 kwietnia 1918 roku. Działalność Urzędu Patentowego została wznowiona w Krakowie w lutym 1945 roku po przerwie wymuszonej wojną. Natomiast już w październiku 1945 roku działalność przeniesiono do Warszawy[1].

Stosownie do postanowień art. 263 ust.1 pwp[2] na czele tegoż Urzędu stoi Prezes Urzędu Patentowego. W zakresie jego działania leży chociażby kierowanie podległym mu urzędem, a także reprezentowanie go w stosunkach zewnętrznych. Przy czym należy poczynić istotną uwagę - mianowicie w sytuacji postępowania przed sądem administracyjnym Urząd Patentowy jest reprezentowany przez ekspertów. Należy też dodać, że Prezes Urzędu Patentowego RP wyznacza szczegółową organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych.

Jak przytacza Katarzyna Celińska - Grzegorczyk, w literaturze wyłonił się pogląd w myśl, którego konstrukcja znajdująca zastosowanie w odniesieniu do Urzędu Patentowego pozwala na zakwalifikowanie go do kręgu organów administracji publicznej będących, pomimo nazewnictwa, organami jednoosobowymi. Wobec tego można w zasadzie stwierdzić, iż podmiotem wykonującym kompetencje w przypadku udzielenia własności przemysłowej jest Prezes Urzędu Patentowego. Jednakże, w sposób kategoryczny należy stwierdzić, że takie ujęcie jest nieakceptowalne na tle obowiązującej ustawy[3].

Centralne organy administracji rządowej są z reguły powoływane przez Prezesa Rady Ministrów. Natomiast organami zwierzchnimi w stosunku do nich są Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, poszczególni ministrowie. Zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy pwp Urząd Patentowy RP jest podległy Radzie Ministrów. Przy czym bezpośredni nadzór nad działaniami Urzędu Patentowego sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. W tym kontekście warto nadmienić, iż Minister, w którego zakresie należy sprawowanie nadzoru nad określonym Urzędem Centralnym, przedstawia sprawy dotyczące tego urzędu na posiedzeniach Rady Ministrów[4].


[1] K. CELIŃSKA - GRZEGORCZYK, Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2009, http://www.uprp.pl/o-urzedzie/Lead03,14,56,1,index,pl,text/

[2] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2000 Nr 49 poz. 508 ze zm.), dalej jako pwp.

[3] K. CELIŃSKA – GRZEGORCZYK, Postępowanie patentowe… op. cit.

[4] A.M. DEREŃ, Ochrona własności intelektualnej w obrocie gospodarczym, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa 2011 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: patent własność przemysłowa wynalazki Urząd Patentowy RP
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres