www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Sprzedaż   »   Nowa ustawa konsumencka: Regulamin sprzedaży

redaktor 22 listopada 2014 Nowa ustawa konsumencka: Regulamin sprzedaży

W związku z wejściem w życie niniejszej ustawy sklepy internetowe muszą opracować nowy regulamin sprzedaży.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy powinien posiadać  regulamin. Obowiązek ten nakłada na niego ustawodawca w art. 8  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. z 2013, poz. 1422 (dalej: ustawa).

Regulacja prawna

Z powyższego przepisu wynika, że usługodawca ( przedsiębiorca) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Udostępnia go nieodpłatnie  usługobiorcy (konsument) przed zawarciem umowy o świadczenie danych usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Regulamin powinien być zamieszczony na stronie  internetowej  e – sklepu. Przed zawarciem umowy konsument potwierdza jego akceptację.

W świetle art. 8 ust. 3 niniejszej ustawy regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (oferta handlowo – usługowa),

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się  przedsiębiorca,

b) zakaz dostarczania przez  treści o charakterze bezprawnym,

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Przedsiębiorca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z treścią regulaminu swojego sklepu (art. 8 ust. 4 ustawy). Regulamin taki powinien zostać dostosowany do zmian, które zostały wprowadzone przez nową ustawę konsumencką.

Do wiadomości konsumenta

W art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta podane są obowiązki informacyjne sprzedawcy  wobec konsumenta. Dotyczą one umów zawieranych na  odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa tj. przez Internet lub na pokazie. Konsument powinien znać m.in.:

1) oznaczenie przedsiębiorcy,

2) dokładny opis produktu lub usługi,

3) cenę oraz sposób zapłaty za zakupiony towar lub usługę,

4) ile ma  czasu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny,

4) w jaki sposób może zwrócić towar,

5) czy ponosi jakieś koszty własne,

6) kiedy nie może odstąpić od umowy,

7) procedurę rozpatrywania reklamacji.

Powyższe informacje powinny znależć się  m.in. w regulaminie sklepu dostępnym na jego stronie internetowej.

Sprawdż:

Nowa ustawa konsumencka: Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Dwa regulaminy sprzedaży

Art. 52 nowej Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) uchyli:

  1. Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),
  2. Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

W związku z powyższym przedsiębiorca powinien dysponować starym i nowym regulaminem sprzedaży w swoim e- sklepie.  Do umów sprzedazy zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy należy stosować bowiem przepisy  dotychczasowe. W starym regulaminie należy wtedy zamieścić datę jego obowiązywania.

... wolne od klauzul niedozwolonych

Żaden regulamin sklepu internetowego nie powinien zawierać żadnych klauzul abuzywnych.  Naruszają one bowiem zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 385[1] par. 1 Kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając jego interesy.

Poniżej przykłady klauzul abuzywnych wpisanych do Rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1. Numer wpisu: 4402
Data wyroku: 2013-02-12

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny i bez wcześniejszych uprzedzeń.”

2. Numer wpisu: 5119
Data wyroku: 2013- 04-08

"Księgarnia internetowa  xxx  zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów".

3. Numer wpisu: 4084
Data wyroku: 2012-09-21

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.xxx w każdym czasie.”

4. Numer wpisu: 3740
Data wyroku: 2012-05-30

„Sklep Internetowy  xxx zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ....... .”

Dobry regulamin e - sprzedawcy jest jego wizytówką w oczach klientów. Nie potrzeba wtedy żadnej dodatkowej reklamy.

Regulaminy zgodne z prawem 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy napisać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor

ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4

77- 400 Złotów 

NIP: PL5040002752; 

REGON: 301540500;

Tel. +48673505369

Fax  +48673505379

Kom. +48886610270

www.mariuszszaszor.pl

Podstawa prawna:

- art. 8 ust. 1, ust. 3 – 4  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013, poz. 1422),

- art. 12 ust. 1 , art. 51 - 52 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)

Stan prawny na 25 grudnia 2014 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: poradnik konsumenta nowa ustawa konsumencka prawo e-commerce regulamin sprzedaży
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres