www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Nowy obowiązek informacyjny przedsiębiorcy w zakresie ADR

wanda50plus 27 listopada 2016 Nowy obowiązek informacyjny przedsiębiorcy w zakresie ADR

Ustawa ma zastosowanie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami zamieszkałym w Polsce lub w jednym z krajów Unii Europejskiej a przedsiębiorcami prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski. Dotyczy to sprzedaży towarów i świadczenia usług tradycyjnie oraz w Internecie.

Cel ustawy

Przyjęta ustawa wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich)) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013 str. 63).

... i jej zakres

 Uchwalona ustawa określa:

1) obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

2) zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

3) obowiązki przedsiębiorców,

4) zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

5) zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Obowiązki przedsiębiorcy

Niniejsza ustawa nakłada nowe obowiązki informacyjne na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów i świadczenie usług stacjonarnie oraz drogą elektroniczną. Dotyczą one udzielenia konsumentom informacji o możliwości załatwienia powstałego sporu bez udziału sądu tj. w trybie  ADR  (art. 31-32 ustawy).

Jeżeli przedsiębiorca  zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami  albo zobowiązuje go do tego prawo (np. usługi finansowe ), wtedy z art. 31 powyższej ustawy  ma on obowiązek poinformowania konsumentów o właściwym dla niego podmiocie uprawnionym do tej procedury.

Informacja taka powinna zawierać „co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego” oraz być podana na stronie internetowej przedsiębiorcy i we wzorcach umów zawieranych z konsumentami.

Zgodnie z art. 32 ustawy w sytuacji, gdy konsument złożył reklamację z tytułu rękojmi i  przedsiębiorca jej nie uznał, wówczas odpowiadając na reklamacje  ma on obowiązek złożyć konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o :

1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

2) lub zgodzie na udział w takim postępowaniu wraz z informacją o właściwym podmiocie uprawnionym,

3) albo odmowie wzięcia w nim udziału,

Jeżeli przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, wtedy uznaje się, uznaje się, że zgadza się on na udział w postępowaniu poza sądem.

Ważne!

Za UOKiK: „E-sprzedawcy mają takie same obowiązki. Ponadto, muszą podawać (wcześniej, bo od 9 stycznia 2016 r.) na swojej stronie internetowej link do platformy, dzięki której konsument i przedsiębiorca mogą rozwiązać spór online. Mają taki obowiązek, nawet wtedy, gdy nie zgadzają się na pozasądowe rozwiązanie konfliktu”.

Sprawdż:

Nowy obowiązek informacyjny w regulaminie sklepu internetowego

Upoważnione instytucje

Do instytucjami które są ustawowo upoważnione do prowadzenia postępowań ADR należy:

a) Rzecznik Finansowy,

b) Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki,

c) Inspekcja Handlowa  

d) Rzecznik Prawa Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,

e) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

f) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wynika to ze zmian dokonanych przez niniejsza ustawę  w:

1) Prawie energetycznym,

2) Ustawie o Inspekcji Handlowej,

3) Ustawie  o transporcie kolejowym,

4) Ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym,

5)  Prawie pocztowym,

6) Prawie telekomunikacyjnym .

Źródło:

- art. 1, art. 31- 32 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016. 1823)

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: reklamacja regulamin sklepu internetowego nawigacja konsumencka obowiązek informacyjny prawo 2017 ADR spór konsumencki
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres